O nas

Lentus Financial Services. sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 71/75 lok. 86 02-518 Warszawa

Dane spółki:

NIP: 521-36-22-484
REGON: 145889320
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000403063 
Kapitał Zakładowy: 50 000 PLN

Pocztą elektroniczną:

biuro@lentus.pl

Telefoniczne:

+48 601 36 34 35

+48 22 646 08 58